Odtokové poměry


Obcí Boršice protékají Dlouhá řeka a Medlovický potok. Do těchto potoků jsou zaústěny meliorační odpady a jiné svody.  Dlouhá řeka teče od severozápadu k jihovýchodu od hranice katastru Boršic na říčním km 14,774 po hranice katastru na říčním km 10,801 na jihovýchodě. Tedy na celkové délce 3,9 km. Významným je říční kilometr 13,920, kde leží soutok Dlouhé řeky a Medlovického potoku.


Odtokové poměry Dlouhé řeky může ovlivnit silniční mostek na komunikaci spojující Boršice s Buchlovicemi v polích mezi hrází VN Sovín a severní hranou zástavby Boršic. Druhými dvěma významnými mosty jsou most na komunikaci II/422 na vstupu Dlouhé řeky do Boršic a centrální most na výpadovce na Nedakonice. Mezi nimi leží ještě jediný mostek přejezdu k hřišti a škole, kde je umístěn nový hlásný profil HP C9 BO kategorie C. Dvě lávky leží ještě v jižní části obce, a to právě nad chovným rybníčkem U Haldy a druhá při vstupu na Boršické letiště na Zelnici. 


Místa omezující odtokové poměry v katastru Boršice