Hlásná služba


Vlastní hlásnou povodňovou službu zabezpečuje předseda PK - v součinnosti se členy PK Boršice a HZS ÚO Uherské Hradiště.


Úkolem hlásné služby je zabezpečit předávání výstražných a varovných informací obyvatelstvu, okolním povodňovým komisím, a nadřízeným povodňovým orgánům.


Hlásná služba vyhlašuje prostředky k tomu určenými II a III SPA (siréna, rozhlas, megafony, vývěsky, rádio, CATV) a také tyto stavy, po pominutí nebezpečí a na pokyn předsedy PK, odvolává.