Ledové jevy

V Boršicích nedochází k výskytu ledových jevů na tocích

Místa  s  výskytem ledových jevů v dPP Boršice v POVIS

Mapa míst výskytu ledových jevů v dPP Boršice