Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).

Stanoviště povodňové komise: OÚ Boršice

Dokumentace povodňové komise je uložena: OÚ Boršice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP – str. 7

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Boršice a v součinnosti s HZS.


Povodňová komise obce Boršice

adr.: OÚ Boršice, Na Návsi 7, 687 09 Boršice

tel.: 572 501 121;  e-mail: ou@borsice.cz , starosta@borsice.cz ,  webwww.borsice.cz   

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

Kontakt

1

Dula Petr

předseda

OÚ Boršice 7, 687 09 Boršice

602 789 907

2

Výstup Michal

místopředseda

OÚ Boršice 7, 687 09 Boršice

602 789 906

3

Havlíček Kamil, Ing.

člen

 OÚ Boršice 7, 687 09 Boršice

736 186 343

4

Marčík Libor, Mgr.

člen

OÚ Boršice 7, 687 09 Boršice

773 871 627

5

Ryšavý Martin, Ing. 

člen

OÚ Boršice 7, 687 09 Boršice 

 608 481 632