Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).

Stanoviště povodňové komise: OÚ Boršice

Dokumentace povodňové komise je uložena: OÚ Boršice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP – str. 7

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Boršice a v součinnosti s HZS.


Povodňová komise obce Boršice    odkaz na POVIS

OÚ Boršice, Na Návsi 7, 686 09 Boršice

tel.: +420 572 501 121

fax: +420 572 501 498

e-mail: ou@borsice.cz

web: www.borsice.cz


příjmení,                jméno, titul

funkce      v komisi

adresa na pracoviště

Kontakt

Ing. Jílek, Roman

předseda

OÚ Boršice 7, 687 09

602 789 907

Dula Petr

místopředseda

OÚ Boršice 7, 687 09

602 789 906

Havlíček Kamil Ing. 

člen

 

736 186 343

Mgr. Dostálová, Petra

člen

OÚ Boršice 7, 687 09

733 507 098

Volčík Stanislav Ing. 

člen

 

777 707 525