Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby:

www.chmi.cz >>  

SIVS >> 

předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • od PK ORP Uherské Hradiště - voláním předsedovi PK Boršice
  • od od PK MěÚ Staré Město (pro oblast Staroměstsko)
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK Boršice
  • z hromadných sdělovacích prostředků