Popis správního území obce Boršice


OÚ Boršice – Na Návsi 7, 687 09 Boršice

Telefon: +420 572 501 121

Fax: +420 572 501 498

web: www.borsice.cz          email: ou@borsice.cz


Geografické souřadnice katastru:                      

49 ° 04' 15 ''  Sš                   49 ° 03' 10 ''  Sš

17 ° 19' 16 ''  Vd                   17 ° 23' 06 ''  Vd

Střed obce Boršice:                                        

49°  03' 41 ''  Sš                   17° 21' 00 " Vd


Nadmořská výška:                                          

211 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :              

Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha katastrálního území obce je 979 ha


Počet obyvatel obce k 31.12.2013 činí 2199, z toho:

  • děti do 14 - ti let                                       284
  • ekonomicky aktivní (15 – 59 let)             1359
  • ekonomicky neaktivní (60 a více)            556

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody – obecní, skupinový vodovod ve správě Slovácké vodárny a kanalizace
  • zemní plyn je dodáván plynovodem z regulační stanice Nedakonice (areál Zeas)
  • el. energie je dodávána VN 22kV Uherské Hradiště - Kyjov