C) Vodní nádrže


Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Boršice v POVIS

Vodní nádrže IV. kategorie významné pro obec Boršice


VN Sovín v k.ú. Buchlovice – nádrž IV. kategorie (účel: akumulace vody pro zavlažování i pro požární účely, protipovodňová ochrana)

ID (DIBAVOD) VN: 413 020 190 001 

Vlastník VN Sovín - Lesy ČR s.p.Parametr

MJ

Sovín

celkový objem ovladatelný po kótu 226,25 m.n.m

m3

349 000

Retenční objem neovladatelný po kótu  226,25 – 226,70 m.n.m

m3

50 000

Maximální objem

m3

399 000

Prostor stálého nadržení po kótu 223,40 m.n.m

m3

100 000

Prostor zásobní

223,40 – 225,50 m.n.m

m3

171 000

Retenční objem ovladatelný

  225,5 – 226,25 m.n.m

m3

78 000

Kóta koruny hráze

m.n.m.

227,93

Kapacita bezpečnostního přepadu

m3/s

16,2

Kapacita spodních výpustí

m3/s

0,67

Kapacita koryta pod hrází

m3/s

16,2

Plocha nádrže Sovín

ha

12


Stanovené stupně povodňové aktivity (SPA) pro VN Sovín:

I. SPA - bdělost: nastává při dosažení hladiny 226,80 m n.m (0,2 m nad korunou přelivu)

II. SPA - pohotovost: je vyhlášován při dosažení hladiny v nádrži 227,1 m n.m (0,5 m nad korunou přelivu - 13,4 m3/s-3 = Q10)

III. SPA - OHROŽENÍ: je vyhlášován při stavu hladiny 227,40 m n.m (0,8 m nad korunou přelivu. Q = 27,32 m3s-3)

Dosažení SPA oznamuje obsluha VN Sovín povodňovým orgánům obcí Boršice, Buchlovice a Nedakonice.


 

Rybník U Haldy k.ú Boršice (parc.č. 858/80) – nádrž IV. kategorie  - schválení manipulačního řádu malé vodní nádrže Halda

Parametr

MJ

U Haldy - Boršice

ID DIBAVOD

 

413 020 230 004

Plocha nádrže

ha

0,785

Účel

 

rybářství, rekreace

Způsob napájení

 

boční

účel

 

intenzivní chov ryb

vlastník a provozovatel   Vladimír Zapletal, Boršice

Manipulační a provozní řád VN U Haldy (Dlouhá řeka obtéká rybník bočně, nemá manipulovatelné výpustné zařízení, má retenční schopnost na úrovni poldru s vodou, ohrožuje nikoli Boršice (leží na jejím jihovýchodním okraji), ale Nedakonice !!!