B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Boršice leží 12 km západně od okresního města Uherské Hradiště, na úpatí Chřibů. Rozkládá se na obou březích Dlouhé řeky v nadmořské výšce 211 m n.m. na katastrální výměře 979 ha a má 2225 obyvatel.

Boršice patří k obcím, ve kterých se lidé věnují podnikání. Na 200 občanů obce má živnostenské oprávnění na různé druhy soukromé podnikatelské činnosti. Působí zde osm (8) větších firem, které zaměstnávají převážně místní občany. V obci je zdravotní středisko, lékárna, pošta, obchody s širokým sortimentem potravin i spotřebního zboží, základní a mateřská škola a domov pokojného stáří. Obec má vodovod a kanalizaci s čističkou odpadních vod a je plynofikovaná. Pod obecní úřad patří i matrika a stavební úřad.

Na severu sousedí obec Boršice s městysem Buchlovice a obcí Tupesy, na východě s obcí Zlechov a na jihu s obcí Nedakonice a Tučapy a na západě s obcí Stříbrnice.

Boršice mají obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště.