Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků podle určení tohoto povodňového plánu: 

  • Dlouhá řeka - Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy detašované pracoviště Luhačovice 
  • Medlovický potok– Povodí Moravy, s.p. – závod Střední Morava, Uherské Hradiště

Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí  Ing. Pavel Pernica

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: http://www.lesycr.cz

Přímá správa vodního toku Dlouhá řeka:

detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26

Ing. Vlastimil Hudeček - správce toků, tel: 724 523 981, mail: hudecek.ost57@lesycr.cz


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

generální ředitel: RNDr. Jan Hodovský tel.: 541 637 202,

technicko-provozní ředitel: Ing. Vlastimil Krejčí tel.: 541 637 307, fax: 549 246 244

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17, fax: 572 540 808,

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01, Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek – tel. 572 552 571, mob. 607 847 276


Vodoprávní úřad - MěÚ Uherské Hradiště, odb. stavebního úřadu a životního prostředí

oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,

Ing. Jan Krčma, Ph.D.,  tel. 572 525 840

Mgr. Eva Schneiderová, tel. 572 525 857