Hydrologické údaje a protipovodňová opatření


Území obce patří hydrologicky k povodí toku Dlouhá řeka, jenž sbírá a odvádí veškeré povrchové a částečně i odpadní vody. Koryto Dlouhé řeky protéká intravilánem obce Boršice a představuje největší ohrožení pro její obyvatelstvo.


Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období 1961 - 1990:

I           II          III         IV        V         VI        VII       VIII      IX        X         XI        XII        rok

28       28         27        38       61        78        63        57      42       35       43         34       534         

Průměrný počet dnů s bouřkou za rok v Boršicích: 29


Protipovodnová opatření (PPO)

Vodní nádrž Sovín - hráz VN Sovín

Nádrž je situovaná jižně od obce Buchlovice (ve vzdálenosti cca 500 m od okraje zástavby obce) a severozápadně od obce Boršice u Buchlovic (ve vzdálenosti cca 1 km od okraje zástavby obce).

Při ohrožení území obce Boršice zvláštní povodní (přelití koruny hráze) je VN Sovín schopna transformace povodnové vlny - kapacita PPO 28,0 m3/s.