Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Boršice


Rozhodným hlásným profilem pro účely stanovení výšky hladiny v korytě Dlouhé řeky, varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil kategorie C - HP C9 BO - v Boršicích na mostku u hřiště a ZŠ (ve správě OÚ Boršice). Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce.

Tento C profil je v horní části obce, spolu se srážkoměrnou stanicí v Újezdci poskytuje dostatečnou dobu pro varování obyvatelstvu a aktivaci povodňových komisí obcí (Boršice a Nedakonice) před povodní. 


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Boršice, jsou na webovou aplikaci dPP Boršice zařazeny:

a) srážkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ)

b) srážkoměrná stanice Uherské Hradiště (ve správě MěÚ Uherské Hradiště)

c) srážkoměrná stanice na VD Koryčany (ve správě Povodí Moravy)

d) srážkoměrná stanice Újezdec (ve správě OÚ Újezdec)