Místa omezující odtokové poměry


K.ú. Boršice u Buchlovic, Medlovický potok, 0,660 ř.km, h.p. 4-13-02-022

Příjezdový mostek do areálu firmy Styl Desing, CGM CZECH a.s. snížená kapacita kvůli nízce položené desce.

K.ú. Boršice u Buchlovic, Medlovický potok, 0,426 ř.km h.p. 4-13-02-022

Pěší lávka pro zaměstnance firmy Cipres filtr Brno, s.r.o.

K.ú. Boršice u Buchlovic, Medlovický potok, 0,257 ř.km h.p. 4-13-02-022

Silniční most spojující obytné zóny u domů č.p. 295 a 481

K.ú. Boršice u Buchlovic, Medlovický potok, 0,080 ř.km h.p. 4-13-02-0222

Pěší lávka za obytným domem č.p. 376, snížená kapacita kvůli nízce položené desce.

K.ú. Boršice u Buchlovic, Dlouhá řeka, 14,014 ř.km h.p. 4-13-02-021

Silniční most č. 422 – 004. Most spojuje s obcí Stříbrnice

K.ú. Boršice u Buchlovic, Dlouhá řeka, 13,841 ř.km h.p. 4-13-02-023

Příjezdový most ke školnímu zařízení a hřišti, na mostě je umístněn hlasný profil.

K.ú. Boršice u Buchlovic, Dlouhá řeka, 13,752 - 13,7 ř.km h.p. 4-13-02-023

Lávky které umožňují obyvatelům přístup na pole. Za  rodinnými domy č.p. 80 – 82 a 395.

K.ú. Boršice u Buchlovic, Dlouhá řeka, 13,661 - 13,615 ř.km h.p. 4-13-02-023

Příjezdové lávky k rodinným domům č.p.160; 384; 404

K.ú. Boršice u Buchlovic, Dlouhá řeka, 13,370 ř.km h.p. 4-13-02-023

Silniční most II/4273 – 3.  Velmi důležitý pro spojení na směr Nedakonice. V blízkosti se vyskytuje plynovod, který může být ohrožen akumulací naplavenin.

K.ú. Boršice u Buchlovic, Dlouhá řeka, 12,821 ř.km h.p. 4-13-02-023

Polní lávka za objektem s ev. č. 80. Významná u ledových jevů.

K.ú. Boršice u Buchlovic, Dlouhá řeka, 12,601 ř.km h.p. 4-13-02-023

Lávka určená při zemědělské stroje, lze použít jako objízdnou trasu


Místa omezující odtokové poměry v Boršicích z POVIS


Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Boršice


Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Boršice